ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การบริการพื้นฐาน
  ข้อมูลอื่น ๆ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
       
 
       
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็บช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
 


กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมโครงการสร้างเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ก
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองเรือ ครั้งที่ 15 (กุดกว้างเกมส์)
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย
บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกกลาง
สวนเกษตรอินทรีย์บ้านพ่อบัวสอน อินทรวิชา หมู่ 13 ตำบลโนนสะอาด
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการประจำเดือน ตุลาคม 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

หน้าที่ [1] 2 3 >>

 
     
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ ทต. © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6