ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การบริการพื้นฐาน
  ข้อมูลอื่น ๆ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
       
 
       
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็บช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
 


กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2558
โครงการสุขศาลาร่วมจิต คลินิกชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจท้องถิ่นร่วมใจดูแลสุขภาพ ประชาชน เทิดไท้องค์แม่หลวง ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558
โครงการ “ประชาคมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลโนนสะอาด เทิดไท้องค์แม่หลวง ประจำปี 2558”
โครงการจัดหาชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่ การอบรมและเพาะพันธุ์ปลา ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสะอาด
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
โครงการอบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการและอนุกรรมการตามระเบียบใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสะอาด
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

หน้าที่ [1] 2 >>

 
     
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ ทต. © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6