ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  สภาพทางสังคม
  สภาพทางเศรษฐกิจ
  การบริการพื้นฐาน
  ข้อมูลอื่น ๆ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ ทต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงาน ทต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง ทต.
 
       
 
       
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
หนังสือพิมพ์
 
สถานีโทรทัศน์
 
กระทรวงต่างๆ
 
จังหวัดทั่วไทย
 
เว็บช่วยค้นหา
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
     
 


กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลโนนสะอาด
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(แผนสามปีและแผนชุมชน)
โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

หน้าที่ [1]

 
     
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ ทต. © สงวนลิขสิทธ์ 2552 โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด   
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6